Czym jest 1% podatku dla organizacji społecznych?

Czym jest 1% podatku dla organizacji społecznych?

Rozliczając #PIT można przekazać 1 proc. podatku na organizacje pozarządowe. W Poradniku wydanym przez Ośrodek Analiz Cegielskiego znajdują się m.in. informacje dotyczące odpisu 1 proc. podatku.

"Wiele organizacji pozarządowych mocno skupia się na pozyskiwaniu środków finansowych z 1% podatku. Jest to mechanizm, który pozwala podatnikowi zadysponować jedną setną częścią podatku dochodowego od osób fizycznych – podatnik w swoim zeznaniu podatkowym wskazuje organizację pożytku publicznego, której chce ją przekazać.

Możliwość przekazania 1% została wprowadzona ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jako szczególna forma wsparcia tylko i wyłącznie organizacji mających status pożytku publicznego (OPP). Co ważne, 1% nie jest darowizną ani ulgą. Jest dyspozycją podatnika – osoby fizycznej – adresowaną do skarbu państwa, aby 1% jego podatku dochodowego został przeznaczony na cele społeczne realizowane przez podmiot mający status OPP. To jest bardzo ważny aspekt w kontekście kształtowania postawy dobroczynności w Polsce – przekazanie 1% podatku często jest usprawiedliwieniem dla nieangażowania się w zbiórki oraz bezpośrednią pomoc. W swojej komunikacji warto zatem zwrócić uwagę na mechanizm, stojący za wspieraniem organizacji 1% podatku i wyraźnie odróżnić go od przekazywania darowizny, która jest w dowolnej wysokości wpłacana na konto organizacji (nie tylko pożytku publicznego) w dowolnym czasie.

Zatem nie ma żadnej przeszkody, aby organizacja pożytku publicznego, oprócz 1%, mogła przyjmować także darowizny pieniężne i rzeczowe. Swoim Darczyńcom można proponować obie formy wsparcia.

Aby jeszcze rozjaśnić to zagadnienie, przyjrzyjmy się czterem zasadniczym różnicom między darowizną a mechanizmem 1%:

Różnica 1. Jeden procent przysługuje tylko i wyłącznie OPP; darowiznę można przekazać różnym podmiotom – organizacjom i instytucjom.

Różnica 2. Kwota 1% wyliczana jest z kwoty należnego państwu podatku dochodowego od osób fizycznych (czyli tego, który i tak musimy odprowadzić do skarbu państwa); kwota darowizny jest dowolna i dobrowolna.

Różnica 3. Jeden procent nie zmniejsza podatku dochodowego płaconego przez podatnika – to do kasy skarbu państwa wpada mniej pieniędzy. Darowizna może być odliczona od podstawy opodatkowania, zmniejsza się więc kwota odprowadzanego podatku dochodowego.

Różnica 4. Jeden procent trafia na konto organizacji za pośrednictwem urzędu skarbowego. Darowizna może być przesłana bezpośrednio na konto organizacji (lub innego podmiotu, wskazanego w prawie) albo przekazana w gotówce (choć wtedy nie można jej odliczyć od podstawy opodatkowania)."

Fragment Poradnika autorstwa Anny Anioł „Jak dobrze przeprowadzić zbiórkę pieniędzy i budować społeczność wokół swojej misji?”. Całość można pobrać za darmo ze strony: https://osrodekanaliz.pl/jak-dobrze-przeprowadzic-zbiorke-pieniedzy-i-budowac-spolecznosc-wokol-swojej-misji-poradnik-dla-ngo/

Podobne artykuły