Hub Dobrych Idei

Hub Dobrych Idei

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej zaprasza NGO-sy do Hubu Dobrych Idei. Jest to miejsce stworzone dla organizacji społecznych. Można tam pracować, nagrywać filmy, podcasty, organizować wydarzenia czy spotkania w zespole roboczym.

Idea, która przyświecała tej inicjatywie była prosta - pomoc organizacjom pozarządowym w ich ciężkiej, codziennej pracy na rzecz rozwoju polskiego społeczeństwa.

KIPR to związek stowarzyszeń, których przedstawicieli łączy podobna wrażliwość, zbliżone postrzeganie świata, a także przywiązanie do zestawu określonych wartości. Więcej na stronie: konfederacjaipr.pl
Obecnie zrzesza już 120 organizacji.

Podobne artykuły

Kryzys wolontariatu

Wolontariat jest nie tylko pożądanym zjawiskiem społecznym opierającym się na dobrowolnej bezpłatnej pracy na rzecz innych ludzi lub określonej wspólnoty, ale również stanowi lekarstwo na choroby współczesnego świata, a przede wszystkim własnej duszy.

Czytaj więcej