Hub Dobrych Idei

Hub Dobrych Idei

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej zaprasza NGO-sy do Hubu Dobrych Idei. Jest to miejsce stworzone dla organizacji społecznych. Można tam pracować, nagrywać filmy, podcasty, organizować wydarzenia czy spotkania w zespole roboczym.

Idea, która przyświecała tej inicjatywie była prosta - pomoc organizacjom pozarządowym w ich ciężkiej, codziennej pracy na rzecz rozwoju polskiego społeczeństwa.

KIPR to związek stowarzyszeń, których przedstawicieli łączy podobna wrażliwość, zbliżone postrzeganie świata, a także przywiązanie do zestawu określonych wartości. Więcej na stronie: konfederacjaipr.pl
Obecnie zrzesza już 120 organizacji.

Podobne artykuły