Turkusowe NGO?

Turkusowe NGO?

“Pracować inaczej” to tytuł książki Frederica Laloux, w której opisane zostały idee stojące za tzw. turkusowym zarządzaniem. Dlaczego “turkus” doskonale wpisuje się w misję organizacji pozarządowych?

Laloux wskazuje trzy filary, na których opiera się “turkusowa organizacja”.

Pierwszym z nich jest samorządzanie zespołów. Fundamentem jest zaufanie i wykorzystywanie predyspozycji każdego członka zespołu. Każdy ponosi odpowiedzialność za swój obszar i w pełni o nim decyduje. Takie podejście może okazać się kluczowe w realizacji nie tylko mniejszych, lecz także bardzo złożonych projektów.

Drugi turkusowy filar to słuchanie siebie i całego świata. Nasze działania mają wpływ na rozwój organizacji oraz wewnętrzne poczucie spełnienia i sensu, są elementem osobistego rozwoju.

Co daje Ci szczęście? Czy identyfikujesz się z misją organizacji, w której działasz? To pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć, aby przejść do trzeciego filaru, który stanowią cel, misja, ideały i wartości stojące za naszą organizacją. To właśnie one stanowią motor napędowy do działania. Poczucie, że to, co robimy ma sens, że zmieniamy świat na lepsze, sprawia, że identyfikujemy się z naszą organizacją, bierzemy odpowiedzialność za siebie i większą odwagą realizujemy cele.

Poczucie odpowiedzialności i sprawczości sprawia, że w naturalny sposób czujemy się częścią organizacji. Decentralizacja zarządzania przyspiesza podejmowanie decyzji, ułatwia przepływ informacji.

Jeśli mamy zaufanie do siebie nawzajem, znamy mocne strony członków zespołu i wiemy dokładnie, jaki jest cel, do którego dążymy - pierwsze kroki do turkusowego NGO za nami.

 

Podobne artykuły