Jak pozyskiwać wsparcie od firm?

Jak pozyskiwać wsparcie od firm?

Opisywaliśmy różne metody pozyskiwania wsparcia od darczyńców, pisaliśmy o spotkaniach networkingowych i współpracy z osobami publicznymi. Jednym z cennych źródeł finansowania są jeszcze darczyńcy korporacyjni czyli firmy, które angażują się w działalność społeczną, a szczególnie charytatywną. W tym artykule przedstawimy kilka kluczowych strategii, które mogą pomóc organizacjom pozarządowym w pozyskaniu wsparcia od firm.

Po pierwsze: Zrozumienie celów i wartości firm

Pierwszym krokiem w pozyskiwaniu wsparcia od firm jest zrozumienie ich celów i wartości. Firmy często angażują się w działalność charytatywną z myślą o budowaniu pozytywnego wizerunku, zwiększaniu zaangażowania pracowników oraz wpływaniu na społeczność. Ważne jest, aby poznać, które cele i wartości są dla danej firmy najważniejsze. Może to być ochrona środowiska, edukacja, wsparcie lokalnych społeczności lub inne obszary. Dopasowanie projektu organizacji pozarządowej do tych celów i wartości znacząco zwiększa szanse na pozyskanie wsparcia.

Po drugie: Spersonalizowane podejście

Każda firma jest inna, dlatego ważne jest, aby podejść do niej indywidualnie. Zamiast masowo wysyłać prośby o wsparcie, warto zadbać o spersonalizowane podejście. Nawiązanie bezpośredniego kontaktu, zapoznanie się z historią firmy oraz zrozumienie, jak konkretny projekt organizacji może wpłynąć na osiągnięcie celów firmy, jest kluczowe. Darczyńcy korporacyjni docenią starania organizacji w zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań. Organizacje pozarządowe wcale nie muszą nastawiać się na pozyskanie wsparcia od dużych korporacji, dużo łatwiej będzie znaleźć partnerów wśród firm lokalnych, najczęściej małych i średnich przedsiębiorstw. Dla takich podmiotów łatwiej też przygotować ofertę współpracy i umówić się z nimi na spotkanie osobiste.

Po trzecie: Wartość współpracy

Współpraca z darczyńcami korporacyjnymi to wzajemna korzyść. Organizacje pozarządowe mogą oferować firmom możliwość zaangażowania się w konkretne projekty, które wpisują się w ich cele społeczne. To może być wsparcie finansowe, ale również udział pracowników w wolontariatach lub dostarczanie produktów lub usług na preferencyjnych warunkach. Dodatkowo taka współpraca zwiększa zaufanie społeczne do obu podmiotów i poprawia ich wizerunek. Organizacje pozarządowe powinny jasno prezentować, jakie korzyści firmy mogą uzyskać z takiej współpracy.

Po czwarte: Dzielenie się efektami

Po uzyskaniu wsparcia od firmy, ważne jest utrzymanie otwartej komunikacji i dzielenie się efektami działań. Darczyńcy korporacyjni chcą widzieć, jakie konkretnie zmiany i korzyści przyniosła ich pomoc, jak zyskała lokalna społeczność, do której dzięki współpracy z NGO zyskali łatwiejszy dostęp. Raportowanie wyników i efektów działań pozwoli budować długotrwałe relacje z darczyńcami i zwiększać ich zaufanie. Umożliwia również czerpanie doświadczenia w realizacji projektów społecznych oraz zwiększa świadomość firmy na temat lokalnych problemów i potrzeb, co może zostać wykorzystane w strategiach marketingowych. Również organizacje pozarządowe mogą zdobyć nową wiedzę z zakresu zarządzania i rozliczania większych projektów, co uwiarygadnia przy pozyskiwaniu kolejnych partnerów.

Po piąte: Długoterminowe podejście

Pozyskiwanie wsparcia od firm to proces, który wymaga cierpliwości. Warto inwestować czas w budowanie długotrwałych relacji z darczyńcami korporacyjnymi, dbając o to, aby ich zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowej rosło z czasem. Darczyńcy mogą stać się partnerami na lata, wspierając różne projekty i inicjatywy.

Pozyskiwanie wsparcia od darczyńców korporacyjnych jest ważnym elementem działalności organizacji fundraisingowych. Wiele organizacji jednak ciągle wzbrania się przed rozpoczęciem współpracy z biznesem. Najczęściej obawiają się utraty niezależności i konieczności dostosowania projektu do potrzeb firmy. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie celów i wartości firm oraz wykazanie otwartości na potrzeby partnera. Na początku może wydawać się, że kompromisu nie da się osiągnąć, ale po przeprowadzeniu pierwszego wspólnego projektu wiele obaw okazuje się nieuzasadnionych. Zwykle organizacja pozarządowa w takiej relacji ma znacznie większą swobodę niż realizując projekt z dotacji państwowych, a przed korzystanie z nich organizacje nie mają oporów. A niewielkie ustępstwa rekompensują zyski, szczególnie jeżeli uda się nawiązać współpracę długoterminową. Darczyńcy korporacyjni mają ogromny potencjał do wpływania na rozwój społeczeństwa, dlatego warto inwestować wysiłek w budowanie tych relacji. Działania te przyczyniają się nie tylko do finansowania projektów, ale także do wzmacniania więzi między sektorem nonprofit a sektorem biznesowym.

Podobne artykuły

Świąteczne Życzenia

Szczególnie w okresie świątecznym pamiętajcie o innych, zachęcając do nawiązywania więzi poprzez życzenia, rozmowy i wsparcie dla tych, którzy mogą odczuwać samotność.

Czytaj więcej