Rozwijanie partnerstw i współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi

Rozwijanie partnerstw i współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi

Czy jako przedstawiciele organizacji pozarządowych czujecie się czasami osamotnieni w realizowaniu swojej misji? A może wręcz przeciwnie, uważacie że w waszym otoczeniu jest wiele podmiotów o podobnych celach? W obu przypadkach warto rozważyć możliwość współpracy z innymi organizacjami. Budowanie partnerstw i współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi to nie tylko rodzaj strategii efektywnego zarządzania zasobami, ale może to być również kluczowy element wzmacniania wpływu na społeczeństwo. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego partnerstwa są istotne, jakie mogą przynieść korzyści i jakie wyzwania mogą się pojawić na drodze do współpracy.

Korzyści:

1.     Wzajemne wspieranie misji: Partnerstwa pozwalają organizacjom pozarządowym na wzajemne wspieranie się w realizacji misji. Wspólna praca z innymi organizacjami o podobnych celach może zwiększyć skuteczność działań i wpływ na społeczeństwo.

2.     Dzielenie zasobów: Współpraca umożliwia efektywne dzielenie zasobów, zarówno finansowych, jak i ludzkich. To może obejmować wspólne finansowanie projektów, dzielenie ekspertyz, czy wykorzystywanie wspólnych infrastruktur.

3.     Wzrost zasięgu i wpływu: Partnerstwa pozwalają organizacjom poszerzyć swój zasięg i wpływ. Dzięki współpracy można dotrzeć do nowych grup społecznych i skuteczniej angażować się w różnorodne inicjatywy.

Zagrożenia:

1.     Różnice wizji i celów: Jednym z głównych wyzwań jest dostosowanie różnych wizji i celów organizacji. Konieczne jest wypracowanie wspólnego zrozumienia i planu działania, aby uniknąć konfliktów.

2.     Problemy komunikacyjne: Skuteczna komunikacja jest kluczowa. Brak jasnej komunikacji może prowadzić do nieporozumień i utrudniać realizację wspólnych projektów.

3.     Ryzyko zależności: Istnieje ryzyko, że jedna organizacja może stać się zbyt zależna od drugiej. Dlatego ważna jest równowaga w rozdzielaniu obowiązków i zasobów.

Rozpoczęcie procesu budowania partnerstwa zaczyna się od znalezienia i poznania organizacji, które podzielają podobne wartości i cele. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w znalezieniu potencjalnych partnerów:

 1. Analiza misji i wartości: Organizacja powinna dokładnie zdefiniować swoją misję i wartości. Następnie, poprzez badania i analizę, należy znaleźć organizacje, które wykazują zbieżność w tych obszarach.
 2. Sieci społeczne i branżowe: Uczestnictwo w sieciach społecznych oraz branżowych wydarzeniach, konferencjach i spotkaniach może być doskonałą okazją do nawiązywania kontaktów z innymi organizacjami o podobnych celach.
 3. Badanie online: Korzystanie z Internetu i platform społecznościowych pozwala na dość dokładne sprawdzenie różnych organizacji. Grupy na portalach społecznościowych, fora branżowe i strony internetowe są miejscami, gdzie można znaleźć informacje o inicjatywach organizowanych przez podobne organizacje.

Po zidentyfikowaniu potencjalnych partnerów, następny krok to inicjowanie współpracy. Poniżej kilka naszych propozycji:

 1. Początkowe kontakty: Rozpocznijcie od nawiązania początkowego kontaktu. Może to być wysłanie maila, telefoniczna rozmowa lub nawet osobiste spotkanie. Warto przedstawić swoją organizację, podzielić się misją i zapytać o zainteresowanie współpracą.
 2. Zrozumienie celów partnera: Zanim zaproponujecie konkretne formy współpracy, pamiętajcie, że zrozumienie celów i strategii potencjalnego partnera jest kluczowe. To pozwoli dostosować propozycję do ich potrzeb i oczekiwań.
 3. Rozważanie wspólnych projektów: Wspólna praca nad projektem może być doskonałym sposobem na zbudowanie partnerstwa. Warto zastanowić się nad konkretnymi projektami, które przynoszą korzyści obu stronom. Podczas rozmowy z potencjalnym partnerem warto podkreślać te korzyści. Na początek dobrze jest zaproponować niewielki projekt, kilkutygodniowy lub kilkumiesięczny. Jeżeli współpraca będzie się układać można pomyśleć o kilkuletnich zadaniach.
 4. Ustalanie zobowiązań: Współpraca wymaga jasnych ustaleń dotyczących zobowiązań obu stron. Należy przedyskutować kwestie finansowe, odpowiedzialności, plany działań i komunikację.

Wstąpienie do związku lub federacji stowarzyszeń może być kolejnym krokiem w rozwijaniu partnerstw. Oto kilka aspektów, które warto rozważyć:

 1. Badanie dostępnych związków: Przeprowadź badania nad istniejącymi związkami i federacjami, które zrzeszają organizacje o podobnych celach. To może być lokalna, krajowa lub międzynarodowa sieć stowarzyszeń.
 2. Korzyści członkostwa: Związki stowarzyszeń oferują różne korzyści, takie jak wsparcie legislacyjne, szkolenia, platformy do wymiany doświadczeń oraz zwiększone możliwości nawiązywania partnerstw. Przed przystąpieniem warto dokładnie zrozumieć, jakie korzyści oferuje dany związek.
 3. Weryfikacja kryteriów członkostwa: Przed przystąpieniem do związku lub federacji należy sprawdzić kryteria członkostwa. Czy nasza organizacja spełnia wymagane warunki? Czy związki te są zgodne z wartościami i celami naszej organizacji?
 4. Aktywne udział: Członkostwo to nie tylko deklaracja, ale także aktywny udział w działaniach związku. Warto angażować się w projekty, udział w spotkaniach i współpracować z innymi członkami.

Znalezienie partnerów i rozwijanie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi to proces, który wymaga staranności, zaangażowania i strategicznego podejścia. Rozpoczęcie od zrozumienia misji i wartości, znalezienie potencjalnych partnerów, a następnie aktywne inicjowanie współpracy to kluczowe kroki. Dodatkowo, wstępowanie do związków i federacji stowarzyszeń może być strategicznym posunięciem, zapewniającym dodatkowe wsparcie i możliwości rozwijania partnerstw na szerszą skalę. Jednym z wartościowych związków stowarzyszeń, który możemy polecić to Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej.

Podobne artykuły

Nowy Rok, nowe plany...

Czy zrobiliście już podsumowanie swojej działalności społecznej? Czy wchodzicie w Nowy Rok z nowymi pomysłami? Nie zapomnijcie o ewaluacji i planie.

Czytaj więcej

Ewaluacja – klucz do efektywności

Dowiedz się, dlaczego warto przeprowadzać ewaluację, kiedy najlepiej to zrobić, co powinna zawierać i jak się do niej przygotować. Zyskaj wgląd w etapy ewaluacji i korzyści płynące z tego procesu.

Czytaj więcej