Radomska Fundacja Filipińska

Radomska Fundacja Filipińska

Cele

500 zł
1 000 zł
2 000 zł
3 000 zł
6 000 zł
9 000 zł
40 000 zł
80 000 zł
210 zł

PROJEKT NO.7 - AKCJA “WODOPÓJ”

500 zł

Akcja polega na uczestnictwie przedstawicieli Radomskiej Fundacji Filipińskiej wraz z gośćmi np: Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Filipa Neri w Radomiu, w wydarzeniach plenerowych Miasta Radomia i okolic z stoiskiem darmowej wody dla uczestników wydarzenia. Akcja jest odpowiedzią na realne zapotrzebowanie na wodę w trakcie imprez masowych w okresie wiosennym oraz letnim. Akcja posłuży również do promocji Radomskiej Fundacji Filipińskiej, podejmowanych przez fundację projektów i pozyskiwania sympatyków. Czas akcji będzie wykorzystywany również do promocji zaproszonych gości jak i do zapoznania się uczestników wydarzenia z celami i projektami Radomskiej Fundacji Filipińskiej. Stworzyliśmy indywidualna zbiórkę dla Projektu No.1 https://twojazbiorka.pl/zbiorki/130/projekt-no7-akcja-wodopoj

PROJEKT NO.6 - STRATEGIA RFF

1 000 zł

Cel Projektu: Strategia składa się z 3 części tj: Inwentaryzacja, Diagnoza, Strategia. Dokument ma za zadanie wyznaczenie głównych kierunków działań w zakresie celów statutowych Radomskiej Fundacji Filipińskiej. INWENTARYZACJA - zbiór informacji ogólnie dostępnych w opracowaniach planistycznych strefy publicznej: samorządu, instytucji publicznych oraz publikacji sektora prywatnego. Źródło informacji zostanie poszerzone o dostępne materiały publikowane w strefie online. DIAGNOZA - opracowanie oddzielne od inwentaryzacji, powinna zawierać główne spostrzeżenia wynikające z inwentaryzacji w zakresie: obszarów problematycznych, wartości ujemnych i dodatnich oraz możliwości. STRATEGIA - powstanie w oparciu o w.w opracowania i będzie zawierać ograniczony zbiór działań przedstawionych w diagnozie w celu ich rzeczywistej realizacji. Stworzyliśmy indywidualna zbiórkę dla Projektu No.6 https://twojazbiorka.pl/zbiorki/129/projekt-no6-strategia-rff

PROJEKT NO.8 - BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ I PROMOCJA

2 000 zł

Założeniem projektu jest bieżące reagowanie na potrzeby oraz możliwości, które pojawią się w czasie, połączone z promocją działań Radomskiej Fundacji Filipińskiej: EDUKACJA i KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE i MECENAT, DOBROCZYNNOŚĆ, INICJATYWY PROEKOLOGICZNE, Podobna akcja (bez określenia projektu) została już podjęta przez przedstawiciela fundacji w zakresie - przekazania gadżetów radomskich firm z EXPO RADOM 2023 do KLO im. św. Filipa Neri w Radomiu oraz Świetlicy “Radość” przy Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu we wrześniu 2023. Bieżąca działalność oznacza podejmowanie mniejszych akcji i podprojektów w zakresie celów statutowych Radomskiej Fundacji Filipińskiej. Jak działania krótkoterminowe, nie wymagające dużych nakładów finansowych i dużego marginesu czasowego na przygotowanie.

PROJEKT NO.4 - MATURA KLO

3 000 zł

Podtytuł Projektu: Matura Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Filipa Neri w Radomiu; Cel Projektu: Dodatkowa edukacja dla uczniów klas maturalnych - Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Filipa Nerii w Radomiu. Projekt zakłada dofinansowanie działań Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w zakresie organizacji i prowadzenia dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć dydaktycznych w klasach maturalnych w celu głębszego przygotowania do egzaminu maturalnego. Przedmioty objęte projektem zostaną ograniczone do przedmiotów egzaminu maturalnego. Stworzyliśmy indywidualna zbiórkę dla Projektu No.4 https://twojazbiorka.pl/zbiorki/127/projekt-no4-matura-klo

PROJEKT NO.5 - AUDYT ENERGETYCZNY - ŚRODOWISKA ZBUDOWANEGO ORATORIUM

6 000 zł

Cel Projektu: Wyniki audytu posłużą do dalszych działań w ramach oddzielnych projektów: modernizacja energetyczna środowiska zbudowanego Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu przy ul. Grzybowskiego 22. Zasięg Projektu: Lokalny - 4 kompleksy zabudowy: Kościół, Kongregacja, Liceum i Sala Sportowa. Uzasadnienie Projektu: W związku z rozpoczęciem budowy w latach 80’ ubiegłego wieku standard energetyczny obecnej zabudowy wymaga zmian w zakresie energochłonności. Konieczność zmniejszenia zużycia energii, w tym energii pierwotnej w ramach użytkowania obiektów budowlanych, może pozwolić na promocję postaw proekologicznych jak i zmniejszenia kosztów utrzymania budynków - przy rosnących cenach energii. Stworzyliśmy indywidualna zbiórkę dla Projektu No.5 https://twojazbiorka.pl/zbiorki/128/projekt-no5-audyt-energetyczny

PROJEKT NO. 1 - START RADOMSKIEJ FUNDACJI FILIPIŃSKIEJ

9 000 zł

Radomska Fundacja Filipińska wystartowała niedawno - czerwiec 2023 - określając swoje cele: edukacji, wychowania i mecenatu, kultury i sztuki, dobroczynności, ekologii (postaw proekologicznych), w celu rozpoczęcia działalności w zakresie: wnioskowania i pozyskania dotacji na realizację przyszłych projektów potrzebne jest wyposażenia biura - administracji fundacji. Wyposażenie pozwoli na administrowania, księgowanie, realizację i archiwizację dokumentacji dotacji i dokumentacji przyszłych projektów. Stworzyliśmy indywidualna zbiórkę dla Projektu No.1 https://twojazbiorka.pl/zbiorki/121/projekt-no-1-start-radomskiej-fundacji-filipinskiej

PROJEKT NO.2 - 11 LISTOPADA 2024 - WYŚPIEWANA NIEPODLEGŁA

40 000 zł

Projekt obejmuje podjęcie działań przez Radomską Fundację Filipińską w celu przywrócenia cyklicznego wydarzenia kulturalnego w sali koncertowe Oratorium Kongregacji św. Filipa Neri, przy ulicy Grzybowskiej 22 w Radomiu. Uzasadnienie Projektu: Ostatnie wydarzenie z cyklu 11 LISTOPADA - Wyśpiewana niepodległa. Historia nutami pisana - odbyło się w 2019 roku. Przeznaczenie Darowizny: Pozyskane fundusze posłużą do zaplanowania i przeprowadzenia wydarzenia w ramach posioadanych środków przez Radomską Fundację Filipińską. Stworzyliśmy indywidualna zbiórkę dla Projektu No.2 https://twojazbiorka.pl/zbiorki/125/projekt-no2-11-listopada-2024

PROJEKT No 3 - FESTYN 2024 - EKO, RODZINY i PARAFIALNY

80 000 zł

Festyn 2024 będzie imprezą plenerową i masową. Projekt No 3 zakłada trzy filary wydarzenia: EKOLOGICZNY - jako promowanie działań, zachowań i inicjatyw proekologicznych, pojmowanych jako odpowiedzialne korzystanie z dóbr powierzonych człowiekowi. RODZINNY - organizowany dla wszystkich grup wiekowych przy jednoczesnej promocji rodziny i dzieci: strefa dzieci, młodzieży, dorosłych wraz z strefą wspólną. PARAFIALNY - promowany wśród mieszkańców Parafii Matki Bożej Królowej Świata oraz parafii sąsiednich przy jednoczesnym zachowaniu otwartego publicznego dostępu do wydarzenia (promocja dzieł i grup parafialnych). Stworzyliśmy indywidualna zbiórkę dla Projektu No.3 https://twojazbiorka.pl/zbiorki/126/projekt-no3-festyn-2024

Wspierają

 • Anonimowy użytkownik

  Anonimowy użytkownik

  13.11.2023

  100 zł

 • Anonimowy użytkownik

  Anonimowy użytkownik

  13.11.2023

  10 zł

 • Anonimowy użytkownik

  Anonimowy użytkownik

  07.09.2023

  100 zł

 • Brak wpłat

Komentarze

 • Anonimowy użytkownik

  Anonimowy użytkownik

  07.09.2023

  100 zł

  Dzialajcie

 • Brak komentarzy

Wybierz kwotę

Wspierających:

3

Wybrana wpłata -   zł (Nagroda)

Pozostało znaków: 300

Bezpieczne płatności z imoje

Aby dokonywać płatności cyklicznych, musisz posiadać konto na platformie.

Rejestracja zajmie tylko chwilę, a zostaniesz częścią naszej wspólnoty! Jeśli posiadasz już konto możesz się zalogować.