PROJEKT NO.3 FESTYN 2024

PROJEKT NO.3 FESTYN 2024

Nazwa Projektu:

FESTYN 2024

 

Numer Projektu Radomskiej Fundacji Filipińskiej:

PROJEKT No 3

 

Podtytuł Projektu:

EKO, RODZINY i PARAFIALNY

 

Cel Projektu:

Promowanie rodziny i wychowania w rodzienie jako działania wychowawczo-opiekuńcze w formie integracji plenerowej. Promowanie działań, zachowań i inicjatyw proekologicznych, pojmowanych jako odpowiedzialne korzystanie z dóbr powierzanych człowiekowi.

Opis Projektu:

Festyn 2024 będzie imprezą plenerową i masową. Projekt No 3 zakłada trzy filary wydarzenia: 

EKOLOGICZNY - jako promowanie działań, zachowań i inicjatyw proekologicznych, pojmowanych jako odpowiedzialne korzystanie z dóbr powierzonych człowiekowi.

RODZINNY - organizowany dla wszystkich grup wiekowych przy jednoczesnej promocji rodziny i dzieci: strefa dzieci, młodzieży, dorosłych wraz z strefą wspólną. 

PARAFIALNY - promowany wśród mieszkańców Parafii Matki Bożej Królowej Świata oraz parafii sąsiednich przy jednoczesnym zachowaniu otwartego publicznego dostępu do wydarzenia (promocja dzieł i grup parafialnych). W celu organizacji atrakcji festynu zostaną zaproszeni do udziału przedstawiciele przedsiębiorstw oraz instytucji posiadające swoje siedziby lub oddziały w regionie radomskim.

Festyn zakłada konkursy poprzedzające o tematyce ekologicznej z finałem na Pikniku 2024. Szczegóły konkursów wyznaczy Zespół Zadaniowy ds Pikniku 2024. Konkursy z względu na czas ich trwania (zimowy i wiosenny) będą miały charakter klubowy i ograniczały się do zadań plastycznych, muzycznych, pisarskich etc. Docelowa grupa wiekowa konkursów - szkoły podstawowe, średnie, studenci, dorośli, rodziny i organizacje. W celu organizacji atrakcji festynu zostaną zaproszeni do udziału przedstawiciele przedsiębiorstw oraz instytucji posiadające swoje siedziby lub oddziały w regionie radomskim.

 

Zasięg Projektu:

Lokalny - Miasto Radom i Parafia Matki Bożej Królowej Świata oraz Parafie sąsiednie. 

 

Zakładany Czas Realizacji Projektu:

Wydarzenie w okolicach MAJ 2024


Uzasadnienie Projektu:

Promowanie działań, zachowań i inicjatyw proekologicznych, pojmowanych jako odpowiedzialne korzystanie z dóbr powierzanych człowiekowi. Promowanie rodziny i wychowania w rodzienie jako działania wychowawczo-opiekuńcze.


Przeznaczenie Darowizny:

Pozyskane fundusze posłużą do zaplanowania i przeprowadzenia wydarzenia w ramach posioadanych środków przez Radomską Fundację Filipińską. Zgodnie z Uchwałą Nr 2 Rady Radomskiej Fundacji Filipińskiej z dnia 5 X 2023 par.3 - W razie niewykorzystania zebranych środków finansowych na w/w cel można przenieść je na projekt najbliższy.


Planowane Rezultaty:

Organizacja i realizacja wydarzenia. Pomierzalność sukcesu imprezy - ilość uczestników wydarzenia. Festyn 2024 może być traktowany jako zaproszenie do imprezy cyklicznej oraz wstęp do Festiwalu np: Patrona św. Filipa Neri

 

Potrzebne Kwoty:

- wielkość wydarzenia uzależniona od pozyskania budżetu

- budżet początkowy ok. 80 000 PLN

- w razie przekroczenia w/w sumy środki posłużą na powiększenie programu wydarzenia

* wszystkie działania w ramach możliwości organizacyjnych Radomskiej Fundacji Filipińskiej

Wspierają

    Brak wpłat

Komentarze

    Brak komentarzy

Wybierz kwotę

Wspierających:

0

Wybrana wpłata -   zł (Nagroda)

Pozostało znaków: 300

Bezpieczne płatności z imoje

Aby dokonywać płatności cyklicznych, musisz posiadać konto na platformie.

Rejestracja zajmie tylko chwilę, a zostaniesz częścią naszej wspólnoty! Jeśli posiadasz już konto możesz się zalogować.