PROJEKT NO.6 STRATEGIA RFF

PROJEKT NO.6 STRATEGIA RFF

Nazwa Projektu:

STRATEGIA RADOMSKIEJ FUNDACJI FILIPIŃSKIEJ


Numer Projektu Radomskiej Fundacji Filipińskiej:

PROJEKT No 6

 

Podtytuł Projektu:

INWENTARYZACJA, DIAGNOZA, STRATEGIA

Cel Projektu:

Strategia składa się z 3 części tj: Inwentaryzacja, Diagnoza, Strategia. Dokument ma za zadanie wyznaczenie głównych kierunków działań w zakresie celów statutowych Radomskiej Fundacji Filipińskiej.

Opis Projektu:

INWENTARYZACJA - zbiór informacji ogólnie dostępnych w opracowaniach planistycznych strefy publicznej: samorządu, instytucji publicznych oraz publikacji sektora prywatnego. Źródło informacji zostanie poszerzone o dostępne materiały publikowane w strefie online. Zakres inwentaryzacji powinien obejmować Oratorium, Parafię, Miasto Radom, Powiat Radomski oraz obszar w granicach Diecezji Radomskiej.

DIAGNOZA - opracowanie oddzielne od inwentaryzacji, powinna zawierać główne spostrzeżenia wynikające z inwentaryzacji w zakresie: obszarów problematycznych, wartości ujemnych i dodatnich oraz możliwości. Diagnoza ma za cel wskazania obszarów, w ramach celów statutowych Radomskiej Fundacji Filipińskiej: interwencji, rewitalizacji, promocji, inicjacji (imprez i wydarzeń), współpracy. Diagnoza powinna zawierać katalog możliwości i propozycję projektów do realizacji.

STRATEGIA - powstanie w oparciu o w.w opracowania i będzie zawierać ograniczony zbiór działań przedstawionych w diagnozie w celu ich rzeczywistej realizacji. Zawężenie ścieżek przyszłych projektów oraz możliwości zostanie określony na podstawie dyskusji organów Radomskiej Fundacji Filipińskiej w celu osiągnięcia konsensusu kierunku rozwoju fundacji. Strategi będzie określać cele nadrzędne i określa ścieżkę dojścia do nich poprzez realizacji celów pobocznych.

 

Zasięg Projektu:

Regionalny - Parafia Matki Bożej Królowej Świata, Miasto Radom, Powiat Radomski, Diecezja Radomska


 

Zakładany Czas Realizacji Projektu:

Rok 2023 - 2024


 

Uzasadnienie Projektu:

“Strategia – naczelna orientacja (gospodarcza, społeczna, militarna), która wyraża dominujący kierunek działania systemu. Ta naczelna orientacja jest główną linią i zarazem wytyczną postępowania kierownictwa systemu w związku z sytuacjami, jakie zachodzą w otoczeniu i przy uwzględnieniu własnego potencjału kadrowego, organizacyjnego, finansowego i techniczno-produkcyjnego. Strategia jest zawsze kompleksowa, ponieważ jest projektem przyszłej organizacji i funkcjonowania całego systemu.” PL.WIKIPEDIA.ORG


 

Przeznaczenie Darowizny:

Proponuje się określenie czasu strategi na okres 5 lat do najbliższej ewaluacji. Zgodnie z Uchwałą Nr 2 Rady Radomskiej Fundacji Filipińskiej z dnia 5 X 2023 par.3 - W razie niewykorzystania zebranych środków finansowych na w/w cel można przenieść je na projekt najbliższy.


 

Planowane Rezultaty:

Opracowanie III elementów składowych Strategi Radomskiej Fundacji Filipińskiej oraz wdrożenie Projektów i Działań.

Wspierają

    Brak wpłat

Komentarze

    Brak komentarzy

Wybierz kwotę

Wspierających:

0

Wybrana wpłata -   zł (Nagroda)

Pozostało znaków: 300

Bezpieczne płatności z imoje

Aby dokonywać płatności cyklicznych, musisz posiadać konto na platformie.

Rejestracja zajmie tylko chwilę, a zostaniesz częścią naszej wspólnoty! Jeśli posiadasz już konto możesz się zalogować.