IV Marsz dla Królowej Polski

IV Marsz dla Królowej Polski

Dokładnie 14 sierpnia minie 416 lat, kiedy to pewien włoski Jezuita modlił się do Matki Bożej, aby wyjawiła mu jak jeszcze chce być wzywana w Litanii Loretańskiej. Wtedy też objawiła mu się i rzekła:

„A czemu mnie Królową Polski nie zowiesz? Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku Mnie pałają jego synowie".

Na co ksiądz Juliusz Mancinelli odpowiedział:

„Królowo Polski Wniebowzięta, módl się za Polską”.

Po tych słowach Maryja spojrzała na klęczącego u Jej stóp św. Stanisława Kostkę i ponownie rzekła jezuicie:

„Jemu tę łaskę zawdzięczasz!”.

Przejęty ksiądz Mancinelli pomimo podeszłego wieku wyruszył pielgrzymką do grobu św. Stanisława Biskupa w Krakowie już wcześniej informując swoich współbraci z Polski o całym wydarzeniu. W Katedrze Wawelskiej ukazała mu się ponownie Matka Boża mówiąc:

„Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką Tego Narodu, który jest Mi bardzo drogi więc wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj Mnie nieustannie, a ja będę ci zawsze, tak jak teraz miłosierną”.

Prosząc tym samym o modlitwę całego Kościoła za losy naszego kraju. To jakże ważne orędzie ostało się w sercach wielu Polaków, ale niestety nie dotarło do wielu katolickich krajów. Kto dzisiaj modli się za Polskę? Kto dzisiaj modli się za Królestwo Maryi? Kto za granicami naszej Ojczyzny wie, że Niepokalana szczególnie sobie ją upodobała? Jesteśmy przekonani, że w naszym i Niebieskim interesie jest przypomnieć o tym światu! Możemy to zrobić razem tworząc wielotysięczny marsz modlitewny, na który zaczną się zjeżdżać Katolicy z całego świata.

Właśnie dlatego po raz czwarty pragniemy wspólnie uczcić to wielkie dla naszego Narodu wyróżnienie i pokazać naszej Królowej swoje wierne oddanie. Jak co roku idąc spod archikatedry pod figurkę Najświętszej Maryi Panny na jasnogórskich błoniach, będziemy modlić się na różańcu w intencji grzeszników (jak o to nie raz prosiła Maryja), za dusze w czyśćcu cierpiące, nawrócenie i pomyślność dla Jej Królestwa.

 

Już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy, aby wspólnie przypomnieć światu, że ta ziemia należy do Maryi! Ruszamy o godzinie 13:00 z figurką Królowej Korony Polski z placu pod Archikatedrą Częstochowską. Zapraszajcie bliskich, przyjaciół i znajomych. Szczególnie tych, którzy mieszkają poza granicami naszej Ojczyzny.

 

II. POTRZEBY USŁUGOWE I FINANSOWO-MATERIALNE

 

1.   Prace związane z promocją

- projektowanie grafik promocyjnych,

- przygotowanie filmów reklamowych,

- utrzymanie strony internetowej,

- utrzymanie serwera,

- płatna promocja w internecie,

- płatna promocja w mediach tradycyjnych,

- ulotki promocyjne,

- bilbordy reklamowe,

- przygotowanie materiałów w kilku wariantach językowych,

- promocja marszu poza granicami Polski.
 

2.   Kwiaty do feretronu figurki Najświętszej Maryi Panny.
 

3.   Organizacja Mszy Świętej

- ofiara na Mszę Świętą w intencjach marszu,

- wynajem pomieszczenia lub ewentualnie przygotowanie ołtarza polowego.
 

4.   Sprzęt nagłaśniający.
 

5.   Sprzęt potrzebny służbom porządkowym do zabezpieczenia marszu.
 

6.   Inne koszty, które mogą wyniknąć w trakcie przygotowań.

 

III. JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ MARSZ?

 

Marsz jest wydarzeniem religijnym, w którym skoncentrujemy się na modlitwie. Tuż po oficjalnym rozpoczęciu zgromadzenia i przeczytaniu regulaminu marszu, oddamy głos kapłanowi, który wyłoży dobraną przez siebie i na dany czas naukę Kościoła Katolickiego. Tuż po niej naprzód ustawią się przybyłe chorągwie reprezentacyjne, następnie osoby duchowne, feretron z figurka Najświętszej Maryi Panny i pozostali wierni. Modląc się przejdziemy wyznaczoną trasą pod figurkę Najświętszej Maryi Panny na jasnogórskich błoniach, gdzie dokończymy różaniec i odśpiewamy Bogurodzicę oraz Boże coś Polskę. Tam też po zakończeniu modlitwy i przemówieniu kapłana zakończymy marsz.

 

IV. TRASA MARSZU

 

Żeby uczcić Królową Polski spotykamy się o godzinie 13:00 na placu pod Archikatedrą w Częstochowie, następnie przejdziemy ulicami: Katedralną, Krakowską, Kanału Kohna, Nadrzeczną, Mirowską, placem Ignacego Daszyńskiego, Alejami Najświętszej Maryi Panny, aż na koniec alei Henryka Sienkiewicza.

bkcJWWPWPcglS6zq.png


V. DOŁĄCZ DO WOLONTARIUSZY
 

Poszukujemy ludzi, którzy chcą pomóc w organizacji Marszu dla Królowej Polski. Każdy z Was jest potrzebny. W szczególności potrzebujemy:

- osoby, które pomogą w promocji marszu,

- tłumaczy,

- koordynatorów wyjazdów do Częstochowy,

- ludzi do organizacji ochrony marszu,

- grafików i montażystów filmów,

- artystów,

- dokumentalistów wideo i fotografów,

- osoby muzykalne,

- osoby znające się na sprzęcie audio (głównie chodzi o nagłośnienie),

- techników, którzy nie będą mieli trudności w budowie sceny, rozłożeniu namiotów,

- programistów.

Zapraszamy też wszelkie grupy patriotyczne, religijne i liderów parafialnych do kontaktu.

Chcesz pomóc? Napisz do nas na adres poczty elektronicznej: kontakt@papczynski.org

VI. JAK JESZCZE MOŻNA POMÓC?
 

Szczególnie prosimy o całoroczną modlitwę w intencjach marszu:

- o przywrócenie Najświętszej Maryi Pannie należnego Jej miejsca w sercach Polaków,

- za grzeszników,

- za dusze w czyśćcu cierpiące,

- o łaskę nawrócenia i pomyślność dla Polski, a także przylgnięcie Polaków do Tradycji.

Jeżeli tylko starczy czasu i sił, to pragniemy również błagać o krótką modlitwę w intencji wszystkich, którzy przyczyniają się do współtworzenia Marszu dla Królowej Polski.

 

VII. ZOSTAŃ Z NAMI W KONTAKCIE

 

Dołącz do naszego biuletynu poczty elektronicznej: https://www.marszdlakrolowej.pl/biuletyn/

 

Dołącz do kanału informacyjnego:

SIGNAL: https://signal.group/#CjQKILnH5Ut_jDNsZAOJo4846Ly_QvE6rkj-FOPGESXR5w__EhBOCvLoG4YiZkYek-MQac3z

TELEGRAM: https://t.me/+SlMZLd0F7R5mNzFk

WHATSAPP: https://chat.whatsapp.com/BjYxI6ovygJ3upNEEVFvpN

 

Dołącz do nas w mediach społecznościowych:

Minds: https://www.minds.com/marszdlakrolowej/

Facebook: https://www.facebook.com/marszdlakrolowej/

Twitter: https://twitter.com/MarszdlaNMP

Instagram: https://www.instagram.com/marszdlakrolowej/

 

VIII. REGULAMIN MARSZU

 

Wszystkich uczestników Marszu dla Królowej Polski, zwanego w niniejszym regulaminie „Marszem” lub „Zgromadzeniem” obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, a także postanowienia przyjęte przez organizatora Marszu dla Królowej Polski jakim jest Fundacja Kampanii Społecznych im. św. Stanisława Papczyńskiego:

1.    Misja marszu i wynikający z niej porządek

Chrzest Polski stał się kamieniem węgielnym polskiego narodu. Ten niezwykły początek naszej historii i dalsze dzieje naszych ojców sprawiły, że “katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, (…), ale tkwi w jej istocie”. Wspominając sprawę niezwykłą jaką było wzięcie sobie pod królowanie Polaków przez Matkę samego Boga, a także żyjąc głęboką wiarą w rzeczy ostateczne (śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło), sprawiedliwość Bożą i krwawą ofiarę Boga-Człowieka Jezusa Chrystusa, pragniemy poprzez ten marsz większego wzrostu Chwały Bożej i większego rozwoju duchowego narodu.

Niniejsza misja wzywa każdego uczestnika do podporządkowania się wszelkim normom moralnym, które wynikają z wiary katolickiej.

2.    Ustawowe obowiązki i zakazy przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1. Ponieważ władze państwowe mogą zakazać Zgromadzenia jeśli „jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się” w Marszu zakazuje się uczestnictwa osób, które posiadających przy sobie:

·      broń,

·      materiały wybuchowe,

·      wyroby pirotechniczne,

·       inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

2.2. Uczestnicy mają obowiązek wykonywania poleceń organizatora i osób przez niego wyznaczonych.

2.3. Organizator, a także osoby przez niego upoważnione mają obowiązek wyróżniać się strojem, a także identyfikatorem, którego wzór będzie ujawniony krótko przed zgromadzeniem.

2.4. Organizator ma obowiązek rozpocząć Zgromadzenie.

2.5. Organizator zobowiązany jest wykluczyć przy pomocy służb państwowych osoby, które zachowują się niezgodnie z obowiązującym prawem.

2.6. Organizator jest zobowiązany rozwiązać zgromadzenie jeżeli jego uczestnicy nie podporządkowują się jego poleceniom (stracił panowanie nad uczestnikami).

2.7. Wraz z końcem czasu przewidzianego w dokumentach rejestracyjnych, organizator jest zobowiązany rozwiązać Zgromadzenie.

3.    Zakazy o obowiązki uczestników wynikające z uchwał podjętych przez Zarząd organizatora:

3.1. Zakazuje się w trakcie trwania Marszu używania sprzętu nagłaśniającego niezatwierdzonego przez organizatora.

3.2. Zakazuje się uczestnictwa w Marszu w kominiarkach lub innych rzeczach, które ukrywają tożsamość.

3.3. Zakazuje się na Marszu wznoszenia własnych transparentów, znaków, symboli, które nie zostały wcześniej zgłoszone organizatorowi lub zatwierdzone przez służby mu podległe tuż przed Marszem.

3.4. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu.

3.5. Uczestnicy zobowiązani są do zgłaszania organizatorowi lub osobom przez niego upoważnionym wszelkich podejrzanych osób, które mogą stanowić zgorszenie lub zagrożenie dla drugiego człowieka lub ośmieszanie samej idei Marszu.

Wspierają

 • Anonimowy użytkownik

  Anonimowy użytkownik

  12.03.2024

  50 zł

 • I.B.

  I.B.

  12.03.2024

  50 zł

 • Anonimowy użytkownik

  Anonimowy użytkownik

  05.03.2024

  100 zł

 • Anonimowy użytkownik

  Anonimowy użytkownik

  05.03.2024

  20 zł

 • Anonimowy użytkownik

  Anonimowy użytkownik

  05.03.2024

  60 zł

 • Brak wpłat

Komentarze

  Brak komentarzy

Wybierz kwotę

Wspierających:

5

Wybrana wpłata -   zł (Nagroda)

Pozostało znaków: 300

Bezpieczne płatności z imoje

Aby dokonywać płatności cyklicznych, musisz posiadać konto na platformie.

Rejestracja zajmie tylko chwilę, a zostaniesz częścią naszej wspólnoty! Jeśli posiadasz już konto możesz się zalogować.