Wesprzyj organizację II Kongresu Inicjatyw Pozarządowych!

Wesprzyj organizację II Kongresu Inicjatyw Pozarządowych!

* Dołącz do wydarzenia na Facebooku

* Zobacz jak było na I Kongresie Inicjatyw Pozarządowych!

* Polub fanpage Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

 

12 listopada w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń środowiska organizacji społecznych w Polsce.

Ideą II Kongresu Inicjatyw Pozarządowych jest umożliwienie spotkania się w gronie społeczników i badaczy społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenie stworzy przestrzeń do dyskusji oraz wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych, którym bliskie są wartości łączące pomysłodawców Kongresu. To świetna okazja do tego, aby podsumować, co zmieniło się przez ostatnie lata w środowisku organizacji pozarządowych.

Nasz cel to zebranie kwoty 10 tys. zł, która pozwoli zapewnić organizację tego wydarzenia, które wiąże się z kosztami takimi jak: wynajęcie sali, zapewnienie sprzętu technicznego, przygotowaniu materiałów kongresowych, usługi gastronomiczne.

 

Podczas II Kongresu Inicjatyw Pozarządowych uczestnicy wysłuchają prezentacji i dyskusji znakomitych gości podczas pięciu paneli:

Panel I: 2017-2021. Jak zmienił się sektor NGO po pierwszym Kongresie Inicjatyw Pozarządowych?

Panel II: Finansowanie organizacji pozarządowych - co należałoby zmienić w obecnych modelach?

Panel III: Kobiety w NGO – jaka jest ich rola?

Panel IV: COVID 19 – jak w tym trudnym czasie poradziły sobie organizacje? Doświadczenia NGO, instytucji i biznesu

Panel V: 3 lata ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich - czy nastąpiło odrodzenie?

 

Takie spotkania są ważne w środowisku organizacji pozarządowych - umożliwiają dyskusję, wymianę poglądów, a także stwarzają okazję do zdobywania nowych kontaktów. Bardzo często to właśnie na konferencjach czy kongresach nawiązują się znajomości, które owocują we współpracę i nowe projekty.

 

PROGRAM KONGRESU

9:30 - Otwarcie rejestracji

10:00 - Rozpoczęcie Kongresu

10:15 - Panel I 2017-2021. Jak zmienił się sektor NGO po pierwszym Kongresie Inicjatyw Pozarządowych?

11:45 - Przerwa kawowa

12:00 - Panel II Finansowanie organizacji pozarządowych - co należałoby zmienić w obecnych modelach?

13:10 - Przerwa kawowa

13:30 - Panel III Kobiety w NGO – jaka jest ich rola?

14:30 - Przerwa kawowa

14:50 - Panel IV COVID 19 – jak w tym trudnym czasie poradziły sobie organizacje? Doświadczenia NGO, instytucji i biznesu

15:50 - Przerwa kawowa

16:00 - Panel V 3 lata ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich - czy nastąpiło odrodzenie?

 

I Kongres Inicjatyw Pozarządowych, który organizowaliśmy jako Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, okazał się ogromnym sukcesem. Podczas Kongresu prowadzono rozmowy o roli organizacji obywatelskich w Polsce oraz o mechanizmach gwarantujących ich niezależność. Dyskutowano o tym, jak skutecznie kontrolować działanie instytucji państwa i samorządu oraz o tym, jak wspomagać je w wykonywaniu zadań publicznych. Szczególną uwagę poświęcono kwestii finansowania działalności sektora NGO. Obok rozmowy na temat potrzebnych zmian w funkcjonowaniu grantów przyznawanych przez instytucje publiczne, uczestnicy konferencji wymienili się praktycznymi doświadczeniami na temat tego, jak budować zróżnicowaną grupę darczyńców.

 

Chcemy, abyś czuł się częścią tego przedsięwzięcia – wesprzyj nas!
 

O nas

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej to związek stowarzyszeń, których przedstawicieli łączy podobna wrażliwość, zbliżone postrzeganie świata, a także przywiązanie do zestawu określonych wartości.

Chcemy, by nasza koalicja była przestrzenią uzgadniania, udoskonalania, a w rezultacie artykułowania postulatów, które wspólnie uznamy za istotne i wymagające podniesienia w opinii publicznej. Sądzimy, że będzie to w pełniejszy sposób realizowane po zjednoczeniu i połączeniu sił. W swoich staraniach nawiązujemy do następujących wartości: patriotyzm, suwerenność, wspólnota, wolność, rodzina, społeczeństwo obywatelskie.

To dla nas podstawa. Kierujemy się umiłowaniem Ojczyzny, nasza działalność w sferze społecznej, naukowej i eksperckiej bazuje na przekonaniu, że Polska wymaga zaangażowania, troski oraz rozumnej aktywności jej mieszkańców.

Wspierają

  • Anonimowy użytkownik

    Anonimowy użytkownik

    05.11.2021

    25 zł

  • Brak wpłat

Komentarze

    Brak komentarzy