Archipelag Polskości

Archipelag Polskości

Archipelag polskości” jest planowany jako doroczne i rozrastające się wydarzenie społeczno- kulturalne. Jego wizja docelowa to zgromadzenie bez mała wszystkich środowisk i organizacji, dla których patriotyzm i wolność są podstawami światopoglądu i działania. Chodzi o połączenie całego archipelagu dążeń historycznych i rekonstrukcyjnych, kulturowych i religijnych, krajoznawczych i etnograficznych, ideowych i wydawniczych, wychowawczych i edukacyjnych czy gospodarczych i samopomocowych. Poszczególne podmioty kultywujące określony rys polskości powinny się wzajemnie inspirować i zapładniać, aby archipelag stawał się pełnią i jednością, w których odzwierciedla się cały blask polskości. Wspólna przestrzeń oraz prezentacje czy stoiska tworzące poszczególne „wyspy” archipelagu mają dawać uczestnikowi paletę zbieżnych wrażliwości dążących ku fundamentalnej jedności. "Archipelag polskości" ma na celu zjednoczenie Polaków wokół wspólnych idei i zadań. Dziś, społeczeństwo odchodzi od tradycji, kultury, historii. Widzimy bardzo dużą potrzebę edukowania społeczeństwa poprzez bezpośredni kontakt z organizacjami, które skupiają się na poszczególnych dziedzinach kultywowania tradycji i historii. Krzewienie patriotycznych wartości i kultywowanie tradycji wśród młodych ludzi jest niezwykle istotne gdyż jak powiedział Józef Piłsudski „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.”


 

Proponujemy organizacjom pozarządowym nie tylko możliwość miejsca na stoisko wystawowe, ale również limitowany czas, w którym mogą zaprezentować się na scenie głównej, szczególnie oferta skierowana do organizacji rekonstrukcyjnych. Chcemy również w szczególności promować wolontariat, w związku z tym stworzymy specjalne stoisko poświęcone aktywnemu działaniu i wolontariatu. Kolejna rzecz, na którą chcemy zwrócić uwagę jest edukacja patriotyczna, nie tylko dzieci ale również dorosłych. Pragniemy stworzyć specjalną strefę dla rodzin, w której rodzic z dzieckiem będzie mógł wziąć udział w konkursie i wygrać upominki odpowiadając prawidłowo na zadane pytania, ułożone specjalnie do wieku. W przypadku błędnych odpowiedzi będziemy zachęcać do zapoznania się z tematem, oraz kierować na stoisko organizacji zajmującej się dziedziną w której była udzielona błędna odpowiedź. Zarówno promocja wolontariatu jak i konkurs w strefie rodzinnej co w następnie powoduje włączenie wskazanych organizacji, wymaga wcześniejszej współpracy między organizatorem a organizacją pozarządową. Współpraca będzie polegać nie tylko na sprawach dotyczących udziału w wydarzeniu, ale przede wszystkim ustaleniu kierunków działań zmierzających do zwiększenia efektywności w zakresach pozyskiwania wolontariuszy jak i sposobu dotarcia przekazu do obywateli. Po wydarzeniu, współpraca będzie opierać się na przeanalizowaniu tych działań, wyciągnięcia wniosków, zaplanowaniu działań zwiększających efektywność na kolejną edycję. 
 

Główne wydarzenie odbędzie się 24 września 2022 r. w Centrum Konferencyjnym Wilcza w Warszawie. Organizacja tak dużego wydarzenia przekracza nasze możliwości finansowe. Dofinansowanie jakie otrzymaliśmy nie pokrywa wszystkich kosztów. 


 

Dlatego zwracamy się do Państwa o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów organizacyjnych w tym :


 

*kosztów podróży organizacji pozarządowych spoza Warszawy

*kosztów promocji w mediach społecznościowych

*kosztów zakupu maskotek promocyjnych dla najmłodszych odwiedzających Archipelag 

Dziękujemy za każdą wpłatę.  

Wspierają

 • Anonimowy użytkownik

  Anonimowy użytkownik

  1 month ago

  50 zł

 • Anonimowy użytkownik

  Anonimowy użytkownik

  1 month ago

  20 zł

 • Brak wpłat

Komentarze

  Brak komentarzy