Bezpieczeństwo

Wiarygodność projektów umieszczanych na naszej platformie jest dla nas bardzo ważna. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom oraz organizatorom bezpieczeństwo w zakresie dokonywania płatności, autentyczności zbiórek oraz przetwarzania i przechowywania danych.

Bezpieczeństwo obsługi wpłat i wypłat gwarantuje bank ING Bank Śląski S.A. 

Bezpieczeństwo zbiórek zapewniamy poprzez: 

  1. Prowadzenie weryfikacji organizatorów oraz zbiórek.  Wymagamy skanu aktualnego dokumentu tożsamości organizatora zbiórki, który porównujemy z danymi konta, z którego został wykonany przelew weryfikacyjny.  W celu weryfikacji dokumentów tożsamości korzystamy z usługi Know Your Customer dostarczanej przez veriff.com. Przed dokonaniem wypłaty zgromadzonych na zbiórce środków prosimy o przesłanie dokumentów potwierdzających cele zbiórki oraz w przypadku, gdy zebrane na zbiórce środki przekroczą 4000 zł. o zamieszczenie informacji o sposobie ich wydatkowania.
  2. Szyfrowanie haseł - nawet administratorzy nie mają dostępu do haseł użytkowników, ponieważ wszystkie hasła są zaszyfrowane.
  3. Monitorujemy wszelkie nieprawidłowości i nietypowe zachowania na portalu oraz sprawdzamy zgłoszenia dotyczące podejrzenia o oszustwa.
     

Bezpieczeństwo przetwarzania i przechowywania dokumentów przesyłanych do twojazbiorka.pl:

  1. Nie przetwarzamy dokumentów bez odpowiednich, wymaganych prawem zgód udzielonych przez osoby, których dokumenty dotyczą.
  2. Wszystkie nasze formularze są szyfrowane.
  3. Dostęp do dokumentów mają jedynie wykwalifikowani pracownicy, którzy zajmują się weryfikacją organizatorów i zbiórek, dokumenty zgrywane są na szyfrowane nośniki zewnętrzne niepodłączone do sieci Internet - to gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo przechowywania przekazywanych nam danych poufnych.
     

Więcej w Polityka prywatności.

Właścicielem portalu twojazbiorka.pl jest Fundacja Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego zarejestrowana w KRS pod numerem 0000697218. Wspieramy organizacje pozarządowe i rozwój społeczeństwa obywatelskiego od 29 września 2017 roku. Prowadzimy szkolenia z fundraisingu i crowdfundingu, zapewniamy wsparcie merytoryczne, opracowujemy analizy, prowadzimy projekty badawcze, a od 2021 roku prowadzimy portal do wspierania inicjatyw społecznie pożytecznych. Z pełnym spektrum naszej działalności można zapoznać się na naszej stronie internetowej: https://osrodekanaliz.pl/ 

Portal twojazbiorka.pl jest prowadzony w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego. Nie pobieramy obowiązkowej prowizji na działanie portalu, zachęcamy jedynie do dobrowolnego wsparcia, które zostanie przeznaczone na koszty utrzymania portalu, m.in: prace informatyczne, opłaty związane z utrzymaniem serwera, comiesięczne koszty bankowe, zatrudnienie pracowników. Organizatorzy zbiórek mogą oferować Nagrody za wsparcie ich projektu, ale jest to ich własna inicjatywa, za którą ponoszą pełną odpowiedzialność. Administratorzy portalu mają prawo ingerować w opis zbiórki, jeżeli budzi zastrzeżenia co do zgodności z prawem lub autentyczności. Mają również prawo usunąć zbiórkę, która wzbudza uzasadnione wątpliwości. Każda zbiórka, a także jej zmiany, podlegają weryfikacji Administratora portalu, to ważny element wpływający na zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom twojazbiorka.pl. 


Tutaj można zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym Ośrodka Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych  im. Hipolita Cegielskiego za rok 2020.