Czym są Chatboty i jak AI wpłynie na pracę fundraisera?

Czym są Chatboty i jak AI wpłynie na pracę fundraisera?

W ostatnich tygodniach Internet rozpala temat Chatbota i sztucznej inteligencji. Nikt chyba nie jest w stanie obecnie przewidzieć wszystkich skutków upowszechnienia możliwości, które się właśnie pojawiają. Być może jesteśmy świadkami przewrotu, który całkowicie zmieni życie kolejnych pokoleń. Ale z czym właściwie mamy do czynienia? I jak w krótkiej perspektywie sztuczna inteligencja może wpłynąć na fundraising i relacje z darczyńcami?

„W dzisiejszych czasach technologia rozwija się bardzo szybko, a sztuczna inteligencja (AI) odgrywa coraz większą rolę w naszym codziennym życiu. Jednym z przykładów zastosowania AI są Chatboty, programy komputerowe, które naśladują rozmowę człowieka. Działanie chatbota opiera się na algorytmach uczenia maszynowego, które pozwalają na przetwarzanie języka naturalnego i zrozumienie intencji użytkownika. Chatboty są wykorzystywane w różnych branżach, w tym w obsłudze klienta, marketingu, edukacji czy medycynie.

Jednym z zagrożeń związanych z AI jest ryzyko dyskryminacji, gdyż algorytmy mogą w sposób nieświadomy uwzględniać uprzedzenia lub nierówności społeczne. Innym zagrożeniem jest utrata prywatności, ponieważ chatboty zbierają dane użytkowników, w tym ich preferencje i zachowania. Istnieje również ryzyko, że chatboty mogą być wykorzystywane do szerzenia dezinformacji lub propagandy.

Możliwe jest również, że chatboty zostaną wykorzystane do przeprowadzenia ataków cybernetycznych lub innych działań nielegalnych. Działania przestępców i osób z niecnymi intencjami są coraz bardziej zautomatyzowane, co czyni je trudniejszymi do wykrycia i powstrzymania. Istnieje również ryzyko wykorzystania Chatbotów i AI do propagowania fałszywych informacji lub wprowadzania w błąd użytkowników.

W przypadku chatbotów wykorzystywanych w medycynie, istnieje ryzyko błędnych diagnoz lub niewłaściwego leczenia. Innym zagrożeniem jest rosnące uzależnienie od technologii i brak interakcji z ludźmi w świecie wirtualnym. Istnieją także obawy dotyczące wykorzystania AI do zastępowania ludzkiej pracy i skutków społecznych takiej transformacji. Wreszcie, istnieje zagrożenie związane z rosnącą złożonością i nieprzewidywalnością sztucznej inteligencji, co może prowadzić do trudnych do przewidzenia konsekwencji.

Sztuczna inteligencja niesie ze sobą szereg szans dla pracy w fundraisingu, m.in. poprzez wykorzystanie danych do personalizacji komunikacji i efektywniejszej identyfikacji potencjalnych darczyńców. Chatboty mogą pomóc w zbieraniu funduszy poprzez udzielanie informacji o organizacji i kampaniach, obsłudze dotacji i zapytań od darczyńców oraz pomocy w zbieraniu danych. Dzięki wykorzystaniu AI w interakcji z użytkownikami, organizacje mogą osiągnąć większą efektywność i lepsze wyniki w pozyskiwaniu funduszy. Jednocześnie, istnieją pewne zagrożenia, takie jak potencjalne wykluczenie pewnych grup społecznych w procesie zbierania funduszy lub naruszenie prywatności darczyńców w przypadku nieodpowiedniego wykorzystania zebranych danych. Ważne jest, aby organizacje non-profit stosowały zasady etyczne i odpowiednie standardy bezpieczeństwa danych przy wykorzystaniu AI w swojej pracy.

Rozwój sztucznej inteligencji może wpłynąć na rynek pracy, w tym również na pracę w dziedzinie fundraisingu i marketingu. Nie oznacza to jednak, że osoby pracujące w tych obszarach całkowicie stracą pracę. Zastosowanie AI może pomóc w wykonywaniu rutynowych zadań, takich jak przetwarzanie danych, co umożliwi ekspertom w fundraisingu i marketingu skupienie się na bardziej złożonych zadaniach, takich jak tworzenie strategii i kreatywnych rozwiązań. W każdym razie, ważne jest, aby rozwijać swoje umiejętności i dostosować się do zmian na rynku pracy, włączając w to rozwój kompetencji w zakresie sztucznej inteligencji.”

UWAGA: Powyższy tekst, do którego tak naprawdę nie wiem, kto ma prawa autorskie, został wygenerowany za pomocą Chatbota w wersji GPT-3! 

Główne polecenia, które wydałam były następujące:

- Napisz mi w 15 zdaniach jak działa Chatbot i jakie zagrożenia są związane z AI?

- Dopisz jeszcze o zagrożeniach i szansach AI dla pracy w fundraisingu.

- Czy fundraiserzy i eksperci od marketingu mogą stracić pracę przez rozwój AI?

Poprosiłam jeszcze o podanie meta tagów, zrobienie streszczenia na 3 zdania oraz zaproponowanie 5 różnych tytułów.

Sztuczna inteligencja napisała tekst w około minutę oraz dodatkowe kilka minut zajęło jej uzupełnienie tekstu o moje uwagi oraz przygotowanie meta tagów i streszczenia. Nie jest to oczywiście żadne arcydzieło, prosty, poprawny komunikat, bardzo schematyczny, ale napisany bez żadnego szukania danych po Internecie i przede wszystkim niezwykle szybko. Pokusa, aby zamienić „normalną” komunikację na takie teksty będzie ogromna, szczególnie, że nikt nie będzie w stanie odróżnić czy maile, artykuły (lub ich fragmenty) zostały napisane przez człowieka czy AI. Każdy tekst, nawet jak wyda się identyczne polecenie, jest inny. Marketing, fundraising, petycje, zbiórki mogą być pierwszą „ofiarą” AI. A w pewnym momencie może się okazać, że teksty pisane przez AI są nie tylko szybsze, ale też lepsze i bardziej skuteczne. W takiej sytuacji każdy zacznie korzystać z Chatbotów (prawdopodobnie w wersjach płatnych), gdyż maszyna stanie się bardziej konkurencyjna niż człowiek. Oczywiście to tylko jedno z wielu potencjalnych zagrożeń. Sam Chatbot napisał, że „istnieje zagrożenie związane z rosnącą złożonością i nieprzewidywalnością sztucznej inteligencji, co może prowadzić do trudnych do przewidzenia konsekwencji”. Czy jest się czego bać? Czy rozwój technologii odbierze naszemu światu znowu jakąś cząstkę człowieczeństwa? Na pewno jesteśmy obecnie naocznymi świadkami procesu, który może całkiem zmienić znaną nam do tej pory rzeczywistość.

Podobne artykuły