Jak odliczyć darowiznę od podatku?

Jak odliczyć darowiznę od podatku?

W Polsce istnieją korzystne przepisy, które umożliwiają odliczenie darowizny od podatku zarówno dla osób fizycznych (PIT) jak i dla osób prawnych (CIT). Jeśli zależy Ci na wsparciu organizacji charytatywnych i jednocześnie chciałbyś skorzystać z ulgi podatkowej, oto kilka ważnych informacji.

1.      Osoby fizyczne (PIT): Osoby fizyczne mają możliwość odliczenia darowizny na cele charytatywne od swojego dochodu w zeznaniu podatkowym na koniec roku podatkowego. Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę przekazanej darowizny. Pamiętaj, że łączna kwota odliczeń z tego tytułu nie może przekroczyć 6% Twojego dochodu w danym roku podatkowym. Aby udokumentować darowiznę, wystarczy posiadać dowód wpłaty na rachunek obdarowanego.

2.      Osoby prawne (CIT): Osoby prawne, czyli podatnicy CIT, również mają możliwość odliczenia wydatków z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Jednak w przypadku osób prawnych, kwota odliczenia nie może przekroczyć 10% dochodu. Aby skorzystać z odliczenia, należy wypełnić załącznik CIT-D do deklaracji podatkowej. Podobnie jak w przypadku osób fizycznych, odliczenie dokonuje się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Jeżeli przekazujesz darowiznę rzeczową inną niż pieniężna, aby móc dokonać odliczenia, konieczne jest posiadanie dokumentu, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenia obdarowanego o jej przyjęciu.

Aby skorzystać z ulgi podatkowej, należy przekazać darowiznę na cele określone w przepisach. Oto lista celów, na które można odliczyć darowiznę:

1.      Cele pożytku publicznego: Przekazywane darowizny mogą być przeznaczone na organizacje, fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Wsparcie takich organizacji obejmuje szeroki zakres dziedzin, takich jak ochrona zdrowia, edukacja, kultura, ochrona środowiska, pomoc społeczna i wiele innych. Pod warunkiem, że obdarowana organizacja nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych. Organizacja pozarządowa, której darczyńca chce przekazać pieniądze, nie musi mieć statusu OPP. 

2.      Cele kultu religijnego: Możesz odliczyć darowiznę na cele kultu religijnego, przekazując ją na rzecz kościołów, związków wyznaniowych i innych organizacji religijnych.

3.      Darowizny honorowych dawców krwi: Jeśli jesteś honorowym dawcą krwi, możesz odliczyć darowiznę na rzecz organizacji zajmujących się krwiodawstwem.

4.      Szkoły i edukacja zawodowa: Możliwe jest odliczenie darowizn na rzecz szkół, placówek oświatowych oraz organizacji zajmujących się edukacją zawodową.

5.      W obliczu pandemii COVID-19 pojawiła się również możliwość przekazywania darowizn na cele związane z walką z tą chorobą, takie jak zakup sprzętu medycznego, wsparcie dla personelu medycznego i pomoc dla osób dotkniętych skutkami pandemii.

6.      Komputery przenośne rzecz organów prowadzących placówki oświatowe: Można odliczyć darowiznę na rzecz organów prowadzących placówki oświatowe na zakup komputerów przenośnych, które służą edukacji.

7.      Cele charytatywno-opiekuńcze kościoła lub kościelnych osób prawnych: Wsparcie charytatywne i opiekuńcze prowadzone przez kościoły lub kościelne osoby prawne również kwalifikuje się do odliczenia od podatku.

8.      Osoby prywatne i przedsiębiorcy mogą również odliczyć darowizny przekazane za pośrednictwem działających na terenie UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego organizacji pozarządowych na wsparcie Ukrainy.

Każda darowizna powinna być dokładnie udokumentowana, a dowód wpłaty na rachunek obdarowanego lub inny dokument potwierdzający przekazanie darowizny stanowi niezbędny dowód do skorzystania z ulgi podatkowej. W tytule przelewu warto podać cel darowizny mieszczący się w sferach pożytku publicznego (aby nie było wątpliwości, że darowizna spełnia wymogi do zwolnienia określone w przepisach).

Pamiętaj, że organizacja, która otrzymuje darowiznę, może wystawić na Twoją prośbę oświadczenie potwierdzające otrzymanie środków, jednak nie jest to wymóg konieczny dla odliczenia od podatku.

Darowizny stanowią znaczący wkład w pomoc organizacjom charytatywnym i działalność społeczną. Dzięki możliwości odliczenia od podatku, przekazywanie darowizn staje się jeszcze bardziej zachęcające dla podatników, którzy chcą wspierać sprawy, które mają dla nich szczególne znaczenie. Pamiętaj jednak o konieczności prawidłowego udokumentowania przekazanych darowizn, aby móc skorzystać z ulgi podatkowej.

Podobne artykuły

Etyka fundraisera

Czy fundraiser potrzebuje określonego katalogu zasad, którym powinien się kierować w pracy? Na czym polega etyka pracy fundraisera?

Czytaj więcej